Kontakt tel:+48 792 202 456 tel:(71) 78 64 711 mimari@mimari.pl
SKLEP / KATEGORIE
Opcje przeglądania
Producent
Cena
  • od
    do

Myjki Ultradźwiękowe

Myjki ultradźwiękowe kosmetyczne

Odpo­wied­nie warunki sani­tarne i higie­niczne to jedne z naj­waż­niej­szych czyn­ni­ków, które muszą zostać speł­nione w każ­dym gabi­ne­cie der­ma­to­lo­gicz­nym lub kosme­tycz­nym.

Myjki ultradźwiękowe – zasto­so­wa­nie

Myjki ultra­dź­wię­kowe sto­so­wane są do dezyn­fek­cji akce­so­riów kosme­tycz­nych i sto­ma­to­lo­gicznych. Świet­nie nadają się do dezyn­fek­cji nie­wiel­kich ele­men­tów czy narzę­dzi jak gło­wice do mikro­der­ma­bra­zji czy frezów do zabiegów pedicure i manicure.

Ofe­rują bar­dzo wysoką sku­tecz­ność mycia i możemy dzięki nim dotrzeć do naj­bar­dziej niedostępnych ele­men­tów mytego przedmiotu. Mycie przedmio­tów przy pomocy ultra­dź­wię­ków nie powo­duje żad­nych uszko­dzeń mecha­nicz­nych i jest cał­ko­wi­cie bez­pieczne dla przedmiotu. Zastosowa­nie odpo­wied­niej czę­sto­tli­wo­ści czysz­cze­nia razem z pod­grza­niem płynu czysz­czą­cego, otrzy­mu­jemy bar­dzo sku­teczne urzą­dze­nie do usu­wa­nia nawet naj­mniej­szych zabru­dzeń czy nieczy­sto­ści.

Myjka ultradźwiękowa 1.3L BS-UC1.3 Myjka ultradźwiękowa 1.3L BS-UC1.3 Myjka ultradźwiękowa 1.3L BS-UC1.3

Myjka ultradźwiękowa do dezynfekcji akcesoriów kosmetycznych

Cena: 395,00 zł
szt.

24 godziny

Myjka ultradźwiękowa 10L BS-UC10 Myjka ultradźwiękowa 10L BS-UC10 Myjka ultradźwiękowa 10L BS-UC10

Myjka ultradźwiękowa do dezynfekcji akcesoriów kosmetycznych.

Cena: 979,00 zł
szt.

24 godziny

Myjka ultradźwiękowa 15L Myjka ultradźwiękowa 15L Myjka ultradźwiękowa 15L

Profesjonalna myjka ultradźwiękowa.

Cena: 1 335,00 zł
szt.

24 godziny

Myjka ultradźwiękowa 19L Myjka ultradźwiękowa 19L Myjka ultradźwiękowa 19L

Profesjonalna myjka ultradźwiękowa.

Cena: 1 699,00 zł
szt.

24 godziny

Myjka ultradźwiękowa 2.5L Myjka ultradźwiękowa 2.5L Myjka ultradźwiękowa 2.5L

myjka ultradźwiękowa

Producent: MIMARI
Cena: 479,00 zł
szt.

24 godziny

Myjka ultradźwiękowa 30L BS-UC30 800W Myjka ultradźwiękowa 30L BS-UC30 800W Myjka ultradźwiękowa 30L BS-UC30 800W

Myjka ultradźwiękowa 30 litrów.

Producent: MIMARI
Cena: 1 929,00 zł
szt.

24 godziny

Myjka ultradźwiękowa 3L BS-UC3 100W Myjka ultradźwiękowa 3L BS-UC3 100W Myjka ultradźwiękowa 3L BS-UC3 100W

Myjka ultradźwiękowa 3l

Cena: 615,00 zł
szt.

24 godziny

Myjka ultradźwiękowa ACD-3840 poj. 0,6 L 31W biała Myjka ultradźwiękowa ACD-3840 poj. 0,6 L 31W biała Myjka ultradźwiękowa ACD-3840 poj. 0,6 L 31W biała

Myjka ultradźwiękowa

Cena: 289,00 zł
szt.

24 godziny

MYJKA ULTRADŹWIĘKOWA ACD-4830 POJ. 3,0L 150W MYJKA ULTRADŹWIĘKOWA ACD-4830 POJ. 3,0L 150W MYJKA ULTRADŹWIĘKOWA ACD-4830 POJ. 3,0L 150W

Myjka ultradźwiękowa 3l

Producent: MIMARI
Cena: 766,98 zł
szt.

24 godziny

MYJKA ULTRADŹWIĘKOWA ACD-4862 POJ. 6,0L 300W MYJKA ULTRADŹWIĘKOWA ACD-4862 POJ. 6,0L 300W MYJKA ULTRADŹWIĘKOWA ACD-4862 POJ. 6,0L 300W

myjka ultradźwiękowa

Producent: MIMARI
Cena: 2 098,98 zł
MYJKA ULTRADŹWIĘKOWA ACD-7920 POJ. 0,85L 55W MYJKA ULTRADŹWIĘKOWA ACD-7920 POJ. 0,85L 55W MYJKA ULTRADŹWIĘKOWA ACD-7920 POJ. 0,85L 55W

myjka ultradźwiękowa

Producent: MIMARI
Cena: 296,98 zł
szt.

24 godziny

MYJKA ULTRADŹWIĘKOWA ACDS-100 POJ. 0,6L 50W MYJKA ULTRADŹWIĘKOWA ACDS-100 POJ. 0,6L 50W MYJKA ULTRADŹWIĘKOWA ACDS-100 POJ. 0,6L 50W

Myjka ultradźwiękowa 0,6L

Cena: 264,98 zł
szt.

24 godziny

MYJKA ULTRADŹWIĘKOWA ACDS-300 POJ. 0,8L 60W MYJKA ULTRADŹWIĘKOWA ACDS-300 POJ. 0,8L 60W MYJKA ULTRADŹWIĘKOWA ACDS-300 POJ. 0,8L 60W

Myjka ultradźwiękowa 0,8L.

Cena: 359,98 zł
szt.

24 godziny

Myjka ultradźwiękowa AD-3000 poj. 0,45 L 35W Biała Myjka ultradźwiękowa AD-3000 poj. 0,45 L 35W Biała Myjka ultradźwiękowa AD-3000 poj. 0,45 L 35W Biała

Myjka ultradźwiękowa glamour

Cena: 239,99 zł
szt.

24 godziny

Myjka ultradźwiękowa AD-3000 poj. 0,45 L 35W Czarna Myjka ultradźwiękowa AD-3000 poj. 0,45 L 35W Czarna Myjka ultradźwiękowa AD-3000 poj. 0,45 L 35W Czarna

Myjka ultradźwiękowa glamour

Cena: 239,99 zł
szt.

24 godziny

MYJKA ULTRADŹWIĘKOWA CLEAN  2 MYJKA ULTRADŹWIĘKOWA CLEAN  2 MYJKA ULTRADŹWIĘKOWA CLEAN 2

12 miesięcy gwarancji

Producent: MIMARI
Cena: 499,98 zł
szt.

24 godziny

MYJKA ULTRADŹWIĘKOWA F6-B - 750 ML MYJKA ULTRADŹWIĘKOWA F6-B - 750 ML MYJKA ULTRADŹWIĘKOWA F6-B - 750 ML

myjka ultradźwiękowa

Producent: MIMARI
Cena: 199,99 zł
szt.

24 godziny

Myjka ultradźwiękowa Promed UC-50 Myjka ultradźwiękowa Promed UC-50

myjka ultradźwiękowa PROMED

Producent: MIMARI
Cena: 219,00 zł
szt.

24 godziny

Profesjonalna myjka ultradźwiękowa 750ml VGT-1000 Profesjonalna myjka ultradźwiękowa 750ml VGT-1000 Profesjonalna myjka ultradźwiękowa 750ml VGT-1000

Myjka ultradźwiękowa

Cena: 189,00 zł
szt.

24 godziny

Profesjonalna myjka ultradźwiękowa VGT-800 600ml Profesjonalna myjka ultradźwiękowa VGT-800 600ml Profesjonalna myjka ultradźwiękowa VGT-800 600ml

myjka ultradźwiękowa 600ml

Producent: MIMARI
Cena: 185,00 zł
szt.

24 godziny

Kon­struk­cja myjki ultra­dź­wię­kowej

Kon­struk­cja jest bar­dzo trwała i wytrzy­mała. Obu­dowa jest naj­czę­ściej wyko­nana z two­rzywa sztucz­nego, które jest odporne, a zara­zem bar­dzo este­tyczne. Zbior­niki są zro­bione z uszlachetnionej stali nie­rdzew­nej. Posiada czę­sto prak­tyczny wyświe­tlacz cyfrowy uła­twia­jący obsługę.

Myjka ultradźwiękowa kosmetyczna wyka­zuje zde­cy­do­waną wyż­szość nad stan­dar­do­wymi metodami czysz­cze­nia w trud­nych i pozor­nie nie­do­stęp­nych miej­scach.

Myjka ultradźwiękowa kosmetyczna

Ultradźwiękowa myjka kosmetyczna służy do oczysz­cza­nia oraz dezyn­fek­cji akce­so­riów kosmetycz­nych, oraz przy­bo­rów do mani­cure i pedi­cure.

To bar­dzo popu­larne i pomocne urzą­dze­nie, które powi­nien posia­dać każdy gabinet kosmetyczny. Wystę­puje w róż­nych roz­mia­rach, ma różną czę­stotliwość dzia­ła­nia i pojem­ność. Sze­roki wybór myjek ultra­dź­wię­ko­wych z naszej oferty pozwoli na dobra­nie odpo­wied­niego urzą­dze­nia do swo­ich potrzeb. Wybierz odpo­wied­nią myjkę do swo­jego gabi­netu i podwyższ jakość ofe­ro­wa­nych usług.

Projekt i wykonanie: Gabiec.pl
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl